სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს ,,როუდ ტექნოლოგის“ მიერ წარმოდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, თავისუფლების ქუჩა N94-ში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

 

გარემო
გარემოს-დაცვა-ანგარიში
გარემოს-დაცვისა-მინისტრის-მოადგილე
Skip to content