ბრძანება Nბ115.115220145 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში ინგა თხილაიშვილისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220145 14.01.22
Skip to content