ბრძანება Nბ115.115220146 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის II რანგის უფროსის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების საკითხებში დავით ჯინჭარაძისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220146 14.01.22
Skip to content