ბრძანება Nბ115.115220144 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში მანონი ვერულიძისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220144 14.01.22
Skip to content