ბრძანება Nბ115.115220143 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში მარიამ ცეცხლაძისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220143 14.01.22
Skip to content