დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის თავმჯდომარეობით
სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი სახითხი:
1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)
2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 იანვრის №07-115220255-115 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)
(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
)   
Skip to content