ჯემალ ბლადაძე-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ჯემალ ბლადაძე

დაბადების თარიღი:11.11.1971

მისამართი:ქობულეთი,სოფ.ხუცუბანი

ტელეფონი:558 11 11 71

ელ-ფოსტა:jemalbladadze@gmail.com

განათლება:თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტი 1992-1997 კვების ეკონომიკა და მართვა

სამუშაო გამოცდილება:აჭარის უშიშროების სამინისტრო-კადრების განყოფილების პირველი ქვეგანყოფილების უფროსი

შპს ,,ბათუმის ნავთობბაზა”-დირექტორის მოადგილე 2001-2004

შპს ,,ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავების დირექტორის მოადგილე

Skip to content