განკარგულება N07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N471 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N07
Skip to content