განკარგულება N24 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 თებერვლის N11 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N24
Skip to content