განკარგულება N23 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი”-ს ფარგლებში დასახლებების მიხედვით გამოყოფილი თანხების განაწილების შესახებ

gankarguleba N23
Skip to content