განკარგულება N190 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 მარტის N21 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N190
Skip to content