ბრძანება N01-17/21 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის თაობაზე”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 15 ნოემბრის N01-17/19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-21
Skip to content