ბრძანება N01-17/22 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის თაობაზე” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 16 ნოემბრის N01-17/21 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

01-17-22
Skip to content