განკარგულება N200 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N189 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპრტული საკლუბო გუნდების პროგრამაში”ცვლილეებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N200
Skip to content