განკარგულება N191 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის N12განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამაში ცვლილებისა და დაზუსტების შესახებ

განკარგულება N191
Skip to content