განკარგულება N199 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N190 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში”-ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N199
Skip to content