განკარგულება N194 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N200 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამაში” ცვლილებისა და დაზუსტების შესახებ

განკარგულება N194
Skip to content