განკარგულება N193 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში” ცვლილოებისა და დაზუსტების შესახებ

განკარგულება N193
Skip to content