ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2021 წლის  9 აგვისტოს ჩატარდა ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომა, დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

  :

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 06 აგვისტოს   N01-14/8955 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ;

 

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

Skip to content