მდ. აჭყვაზე წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროექტი

სკრინინგის განცხადება :

ქ. ქობულეთის აღმოსავლეთით, მდ. აჭყვაზე წყალდიდობის
საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი
შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით.

მისამართზე:
ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

Skip to content