ბობრუისკი – ბელორუსია

ადმინისტრაციული ცენტრი: მაგილიოვი
მოსახლეობის რაოდენობა: 217 394 კაცი
ფართობი: 90.02 კვ.კმ
დამეგობრების თარიღი: 2017 წელი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ტურიზმის, ეკონომიკის, კულტურისა და სოციალურ სფეროებში.
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება

Skip to content