განკარგულება N27 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მზგავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ”

განკარგულება N27
Skip to content