განკარგულება N28 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე

განკარგულება N28
Skip to content