არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

არქიტექტურისა და სიცრცითი მოწყობის  სამსახურის მ/შ ნათია ბასიაშვილი

ტელ: 599 856 382

ელ.ფოსტა: natiabasti@gmail.com

სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განაშენიანების საკითხების რეგულირება, მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ურბანული განვითარებისა და მიწათსარგებლობის დაგეგმვა, მისი უფლებრივი ზონირება, მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის შექმნა და განვითარება. სამსახური უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასცეს მშენებლობის ნებართვები მისი კომპეტენციის ფარგლებში.

 

 

ნათია ბასიაშვილი – არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის  სამსახურის მ/შ

დაბადების თარიღი: 02.02.1979

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტი – ლანდშაფტის სპეციალობა.

საქმიანობა:

   2003 – 2004 წწ. სამხატვრო აკადემიის ლაბორანტი .

2005 – 2011 წწ. ქ. ქობულეთის N3 სკოლისა და N5 სკოლის ხელოვნების პედაგოგი.

2020 წლიდა დღემდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მ/შ.

Skip to content