ინფრასტრუქტურის სამსახური

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი: დავით ბოლქვაძე

ტელ: 599 50 00 67

ელ.ფოსტა: bolkvadze001@yahoo.com

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

სამსახურის დებულება

 

დავით ბოლქვაძე – ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი.

დაბადების თარიღი: 22.09.1985

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

განათლება: კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2004 – 06.2008
მენეჯერი, ბიზნესის ადმინისტრირება
ბაკალავრი.

საქმიანობა:

 • სტაჟიორი, აჭარის ავტონომიური რესპუუბლიკის მთავრობის აპარატი, 01.2011 – 05.2011
 • ეკონომიკის, ინფრასტრუტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახუურის
  ხელმძღვანელი (უფროსი), ქალაქ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 07.2011 –
  01.2014
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის
  სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ნარჩენების მართვის მონიტორინგის
  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია,
  02.2015 – 02.2016
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის
  შენობა – ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების
  მთავარი სპეციალსტის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი, ქალაქ თბილისის
  მუნიციპალიტეტის მერია, 02.2016 – 05.2016,
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის
  აპარატი (განყოფილება) მთავარი სპეციალისტის დროებითი მოვალეობის
  შემსრულებელი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, 05.2016 – 06.2016
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის
  შენობა – ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების
  მთავარი სპეციალისტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, 06.2016 – 02.2018
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტუურის განვითარების საქალაქო
  სამსახურის შენობა – ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის
  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
  მერია, 02.2018 – 06.2022.

 

Skip to content