შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მალხაზ რომანაძე

ტელ: 599 19 19 86

ელ.ფოსტა: malxaz.romanadze10@gmail.com

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მერიაში არსებული პოლიტიკის და პროცედურების შესრულება, საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და არსებული სტანდარტების დაცვა, რესურსების ეფექტურად და ეკონომიურად გამოყენება, გამგეობის სისტემაში ფინანსური მართვისა და კონტროლის მექანიზმების ადეკვატურობის განსაზღვრა, ეფექტიანობის, მოქმედ სტანდარტებთან და საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დაცვა, სამსახურებრივი გადაცდომის ჩადენის ფაქტებთან დაკავშირებით კანონშესაბამისი რეაგირება და მათი პრევენცია. მერიის წინაშე არსებული რისკების დადგენა, მათი მართვის ხარისხის შეფასება.

 

მალხაზ რომანაძე – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1970 წლის 5 მარტი.

განათლება: 1988 – 1993 წწ. ქ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ეკონომიკის ფაკულტეტი.

საქმიანობა:

 • 1993 წწ. სოფელ მუხაესტატეს სახელმწიფო მეურნეობა – შრომის ეკონომისტი.
 • 1994-1995 წწ. სოფელ მუხაესტატეს სახელმწიფო მეურნეობა – მთავარ ეკონომისტი.
 • 1995-1997 წწ. სოფელ მუხაესტატეს სახელმწიფო მეურნეობა – დირექტორის მოადგილე საფინანსო-ეკონომიკურ დარგში.
 • 1997 -2002 წწ. აჭარის ა.რ. უზენაისი საბჭოს ეკონომიკური რეფორმებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი – მთავარი სპეციალისტი.
 • 2002 წ. აჭარის ა.რ. სენატის საფინანსო-საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი – მთავარი სპეციალისტი.
 • 2002-2004 წწ. ქობულეთის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია – უფროსის პირველი მოადგილე.
 • 2004 -2005 წწ. ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველო – ქობულეთის განყოფილების უფროსი.
 • 2010 – 2014 წწ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი.
 • 2014 წლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა – აუდიტის სამსახური.
 • 2016-2017 წწ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა – გამგებლის პირველი მოადგილე.
 • 2018 წლის თებერვლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია – შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.

 

Skip to content