მერია, არსებულ ვაკანტურ თანამდებობზე კონკურსს აცხადებს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია, არსებულ ვაკანტურ თანამდებობზე კონკურსს აცხადებს.

შიდა საჯარო კონკურსია შემდეგ პოზიციებზე :

  1. პირველადი სტრუქტურული           ერთეულის       ადმინინისტრაციული  სამსახურის, მეორადი                სტრუქტურული           ერთეულის       საქმისწარმოების  განყოფილების      მესამე  რანგის                მეორე  კატეგორის       უფროსი სპეციალისტი – 2 ვაკანსია
  2. მეორადი სტრუქტურლი               ერთეულის       სახელმწიფო   შესყიდვების  განყოფილების                მესამე  რანგის მეორე  კატეგორიის    უფროსი სპეციალისტი – 1 ვაკანსია
  3. პირველადი სტრუქტურული           ერთეულის       არქიტექტურისა            და სივრცითი  მოწყობის                სამსახურის      მესამე  რანგის მეორე  კატეგორიის    უფროსი  სპეციალისტი            – 1                ვაკანსია
  4. პირველადი    სტრუქტურული           ერთეულის       განათლების,   კულტურის,  სპორტის,                ტურიზმისა      და          გენდერული    თანასწორობის სამსახურის მესამე  რანგის   მეორე                კატეგორიის    უფროსი             სპეციალისტი ახალგაზრდობისა და გენდერულ     საკითხებში – 1 ვაკანსია

 

 

შიდა კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვს რეზერვში ჩარიცხულ პირს და შრომით  ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს.

განცხადების მიღება 6 ივლისის ჩათვლით .

Skip to content