ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა.

კომისიამ იმსჯელა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ რამდენიმე  მისამართზე სხვადასხვა  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საიჯარო საფასურზე და აღნიშნულ საკითხებს   მხარი დაუჭირეს  საკრებულოს სხდომაზე წარსადგენად.

 

Skip to content