ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა

დღეს, 31 მაისს, გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. საკრებულოს სხომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 26 საკითხი:

  • ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პირველი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის  მიცემის თაობაზე.
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით  შესაბამისი  პროექტების   დამტკიცების  შესახებ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               აღნიშნული საკითხების გარდა, საკრებულოს სხდომაზე ინფრასტრუქტურის, სივრცით -ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა  კომისიის  თავმჯდომარე ლაშა ხახუტაიშვილმა  „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში   ცვლილების შეტანა ამოღებისა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები) საიჯარო ფასების  განსაზღვრის საკითხები წარადგინა.             
Skip to content