საჯარო განხილვა – საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი 2024-2027 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო “საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი” 2024-2027 წელი.

საჯარო განხილვის მიზნით ქვეყნდება აღნიშნული დოკუმენტები და გთხოვთ 10 იანვრამდე წარმოადგინოთ მოსაზრებები.

 

ქობულეთის სამოქმედო გეგმა 2024-2025

ქობულეთის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი

Skip to content