ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისია

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიამ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული  ინფრასტრუქტურის  ქვეპროგრამები განიხილა.

კომისიამ იმსჯელა ა(ა)იპ ,,საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგი“-სათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, სიმბოლურ ფასად 1(ერთი) ლარად  საკუთრებაში გადაცემა.

სხდომას ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე ლაშა ხახუტაიშვილი უძღვებოდა.

Skip to content