იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა. კომისისამ იმსჯელა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სამ საკითხზე:

1.საქართველოს კანონით ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსი“, საქართველოს კანონით ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების  წესის დამტკიცების  შესახებ.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე შ.პ.ს ,,ქობულეთის სტადიონი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

3. მოქალაქე ანა ბაჟუნაიშვილის ელექტრონული პეტიცია – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის თემისათვის (ჭახათი, ვარჯანული, კაკუჩა, კეჭიეთი, კობალაური, ოხტომი, ტყემაკარავი) მაღამთლიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შუამდგომლობის დაყენებისა და სოფელ ჭახათში საბავშვო ბაღის მშენებლობასთან დაკავშირებით“.

     

 

 

 

Skip to content