16 ნოემბერს, 14:00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

16 ნოემბერს, 14:00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

 დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 ნოემბრის N114-11423310191 მომართვა – საქართველოს კანონით ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსი“, საქართველოს კანონით ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების  წესის დამტკიცების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

 

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 31 ოქტომბრის N114-11423304307 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე შ.პ.ს ,,ქობულეთის სტადიონი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

3.  მოქალაქე ანა ბაჟუნაიშვილის ელექტრონული პეტიცია – „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათის თემისათვის (ჭახათი, ვარჯანული, კაკუჩა, კეჭიეთი, კობალაური, ოხტომი, ტყემაკარავი) მაღამთლიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შუამდგომლობის დაყენებისა და სოფელ ჭახათში საბავშვო ბაღის მშენებლობასთან დაკავშირებით“.

 (მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

 

Skip to content