ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობა

გადაწყვეტილება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოებისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადების საფუძველზე შედგენილი მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მქონე საკადასტრო რუკის საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნების შესახებ.

 

ძირითადი დოკუმენტი
Skip to content