15 სექტემბერს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

15 სექტემბერს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 1. პეტიცია ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის N1 და N2 სამარშრუტო ხაზებზე მიკროავტობუსების მუნიციპალური ავტობუსებით ჩანაცვლებისა და გადახდის ელექტონული საბარათე სისტემის ამოქმედების შესახებ“;

2. პეტიცია „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების კასტრაციის და სტერილიზაციის უფასო მუნიციპალური პროგრამის შექმნისა და ცხოველთა თავშესაფრის აშენების შესახებ“.

 

 

Skip to content