განკარგულება N35 ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. 20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N35
Skip to content