საკრებულოს სხდომა

დღეს, 14 ივნისს, გაიმართა საკრებულოს სხდომა დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით. სხდომაზე, განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ხუთი საკითხი.

  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 24 მაისის  N114-11423144223 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,   ფიროსმანის  ქუჩა,  შესახვევი N9-ში  არსებულ  მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 01 ივნისის    N114-11423152140 მომართვა –  ,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 02 ივნისის     N114-1142315339 მომართვა –  ,,ქ.ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.
  •       

 

Skip to content