20 ივლისს, 12-00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

20 ივლისს,  12-00 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის  17 ივლისის N114-1142319840  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ“ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014  წლის 4 სექტემბრის   N11  დადგენილებაში დამატების შეტანის  თაობაზე.

 

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული

სამსახურის უფროსი გელა გოგიტიძე)

Skip to content