ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება

„ჯმს თაუერი 2022“ ინიცირებით დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავება.

  • დაგეგმილი ინვესტიცია და პროექტის პირველადი ხედვა, რომელსაც ოპერირებას შპს „ჯმს თაუერი 2022“ გაუწევს კერძოდ ნაკვეთებზე: ს/კ42.01.655, ს/კ 20.42.01.565, ს/კ 20.42.01.257, ს/კ 20.42.01.580, ს/კ 20.42.01.256, ს/კ 20.42.01.308, ს/კ 20.42.01.186, ს/კ 20.42.01.661 გულისხმობს საპროექტო მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიან 20-სართულიან (ერთი მიწისქვეშა სართულით) საცხოვრებელი სახლის მშენენებლობას.
  • საპროექტო მიწის ნაკვეთზე , (ს/კ42.01.613, ს/კ 20.42.01.614) მრავალბინიან 32 და 28 სართულიან საცხოვრებელ სახლს (ორი მიწისქვეშა სართულით).
  • შპს „მიმა“ ს (ID 405237738) საკუთრებაში მყოფი საპროქტო მიწის ნაკვეთზე (ს/კ42.01.591) 12 სართულიან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს.

 

დაინტერესებულ პირებს უფლება აქვთ წინამდებარე ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან   არაუმეტეს 10 დღის ვადაში წარმოადგინონ მოსაზრება საკითხის ირგვლივ.

 

დანართი:  თანდართული მასალა თან ერთვის.

კვლევის ალბომი 1 ეტაპი. გდგ 05.07.2023 (1)_compressed
Skip to content