14 ივნისს, 12-00  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა

14 ივნისს, 12-00  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141).

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

 (მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 24 მაისის  N114-11423144223 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,   ფიროსმანის  ქუჩა,  შესახვევი N9-ში  არსებულ  მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 01 ივნისის    N114-11423152140 მომართვა –  ,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით    განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 02 ივნისის     N114-1142315339 მომართვა –  ,,ქ.ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

Skip to content