16 მაისს, 12:00  საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

16 მაისს, 12:00  საათზე გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141).

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 10 მაისის  N114-11423130295- მომართვა,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  -27 დეკემბრის N28  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

დავით ვერულიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 აპრილის  N114-11423118249- მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პირველი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

(მომხსენებელი:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

დავით ვერულიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  03 მაისის N114-1142312330  მომართვა -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  არსებულ მუნიციპალიტეტებში  სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით შესაბამისი პროექტების  დამტკიცების   შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 აპრილის   N114-114231182  მომართვა-  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ოჩხამურში მდებარე 3732 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  (ს/კ N20.37.01.372),დაბა  ოჩხამურში მდებარე 2951  კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  (ს/კ N20.37.02.5136), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 11 მაისის N114-1142313142 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

6. (ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2023 წლის 24 თებერვლის N39 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სულიკო თხილაიშვილი )

7. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2023 წლის 7 მარტის N35-11423066376 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სულხან გორჯელაძე)

8. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური  სერვისების  ცენტრი“-ს 2023 წლის 27 თებერვლის  N50-11423058174  მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:   გუგული ნემსაძე)

9. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2023 წლის 16 მარტის  მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: თემურ ანანიძე)

Skip to content