დადგენილება N34 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N34 დადგენილება
Skip to content