ზურაბ ხინიკაძის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

ალექსანდრე ხიდაშელის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

მირზა მახარაძის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

ეკატერინე კოჭლამაზაშვილის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

მამია ჟორდანიას ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

გიზო ხალვაშის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

ზაზა თხილაიშვილის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

ედნარ თურმანიძის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

ია მესხიძის ანგარიში – 2021 წლის 3 დეკემბრიდან, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content