სამუშაო თათბირი

სამუშაო თათბირის ფარგლებში შევაჯამეთ მიმდინარე წელს განხორციელებული სამუშაოები. ვისაუბრეთ მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

ძალიან მალე დაიწყება საახალწლო ღონისძიებები მუნიციპალიტეტში. ყველა თაობის მოსახლეობისთვის იქნება აქტივობებით დატვირთული.

თათბირზე ყურადღება გავამახვიხილეთ მომავალი წლისთვის დაგეგმილ სიახლეებზე.  ვაპირებთ ბევრი საინტერესო პროექტი და პროგრამა დავნერგოთ მუნიციპალიტეტში.

Skip to content