1 დეკემბერს 12 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

1 დეკემბერს 12 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა.

 

  :

 1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობის რეგისტრაციაში გატარების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

Skip to content