24  ნოემბერს, 11 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

24  ნოემბერს, 11 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გურამი აბაშიძის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიაში  და  საკრებულოს   საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ  საკითხთა  კომისიაში შესვლის შესახებ.

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიზო ხალვაშის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიაში  და  საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალურ საკითხთა  კომისიაში შესვლის შესახებ.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი დავით წულუკიძის   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში დანიშვნის  თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

Skip to content