10 ნოემბერს, 12 საათზე, გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა 

10 ნოემბერს, 12 საათზე,  გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის  გურამ აბაშიძის  გადადგომის შესახებ   ცნობად მიღება.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2021 წლის 3 დეკემბრის N60 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით მჭედლიშვილი)

Skip to content