მრავალფუნქციური ობიექტის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია 

ქალაქ ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი №297-ში მდებარე ტერიტორიაზე (ს/კ
20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია    –

დაფა
Skip to content