6 ოქტომბერს,  14-30 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

6 ოქტომბერს,  14-30 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 

 

  1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 ოქტომბრის №114-11422278115  მომართვა  – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 6 ოქტომბრის N114-1142227859 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

 

 

Skip to content