6 ოქტომბერს,14 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა 

6 ოქტომბერს,14 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 30 სექტემბრის N114-11422273182 მომართვა-„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე (ა(ა)იპ ,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“);

 

Skip to content